Vodstvo

Direktor:
mag. Franc Katič, univ.dipl.inž.el.
direktor mala

Vodja elektro in I/C področja:
Jaka Jenškovec, mag.inž.el.

Vodja strojnega in gradbenega področja:
Mladen Debeljak, univ.dipl.inž.stroj.

Vodja komercialnega in splošnega področja:
Mojca Lorber, mag.ekon. in posl.ved
 
Vodja QA in IT področja:
Marko Šegula, univ.dipl.inž.el.
 
Tajnica - administratorka na projektih:
Hana Molnar, ekon.teh., dipl.inž.geod. 

Naše vrednote

Naše delo vodijo vrednote:
  • spoštovanje med zaposlenimi, dobro počutje v delovnem okolju 
  • pripadnost kolektivu vseh zaposlenih 
  • zavezanost k rezultatom podjetja
  • spoštovanje tržnih pravil in vodenje korektnih odnosov s kupci, konkurenti in dobavitelji 
  • spoštovanje zakonodaje in pravil
  • izpolnjevanje pričakovanj, zahtev in potreb naših odjemalcev 
  • stalno izboljševanje na področju kakovosti 
  • stalna strokovna rast zaposlenih 
  • partnersko sodelovanje z našimi poslovnimi partnerji 
  • skrb za okolje izražena v okoljski politiki