Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

 

231

 

V podjetju v letu 2017 izvajamo optimizacijo kadrovskih in poslovnih procesov v sklopu projekta »Procesni vavčer 2016 / 2017«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Opis operacije: V podjetju se na novo opredeljujejo strateški cilji in je priložnost tudi za pregled, optimizacijo in vpeljavo procesov na področju kadrovskega managementa.

Namen in cilj operacije: Poudarek projekta je na managementu delovne uspešnosti, ki pozitivno vpliva na zadovoljstvo in istočasno produktivnost zaposlenih, kar je cilj projekta.

Sistematični proces zajema: planiranje dela in jasno določitev pričakovanj, kontinuirano spremljanje doseženih rezultatov, razvoj kompetenc za doseganje rezultatov, periodično ocenjevanje uspešnosti, nagrajevanje dobrih rezultatov.

Vpeljali bomo kompetence managementa uspešnosti, ki so: coaching za doseganje rezultatov in podajanje povratne informacije, spodbujanje, motiviranje za doseganje rezultatov, razlikovanje uspešnosti, izgrajevanje kulture uspešnosti.

 

 

Programska orodja, ki jih ob svojem delu uporabljamo:

 • AutoCAD - Osnovno orodje za računalniško načrtovanje 
 • AutoPLANT 3D - Dodatek AutoCAD-a za 3D projektiranje cevovodov 
 • AutoPIPE - Samostojen program za preračunavanje sil v cevovodih in podporah 
 • ProStahl 3D (ProSteel 3D) - Dodatek AutoCAD-a, ki omogoča načrtovanje kovinskih konstrukcij 
 • RSTAB - Program za izračun statike konstrukcij  
 • Tower 6 – program za statično in dinamično analizo konstrukcij in dimenzioniranje betonskih, jeklenih in lesenih elementov 
 • ETAP – programska oprema za preračun elektroenergetskih omrežij in prenapetostne zaščite
 • AutoCAD RASTER DESIGN – programska oprema za obdelovanje in optimizacijo skeniranih načrtov
 • AutoCAD Electrical - programska oprema za načrtovanje električnih sistemov
 • RFEM - programska oprema za konstrukcije in analize

 

 

 

 

Znanja in usposobljenost zaposlenih

 • Pooblaščeni inženirji za elektro in strojno stroko 
 • Certificiran administrator Windows strežnikov 
 • Pooblaščen inštalater za komercialne izdelke in pasivno mrežno opremo 
 • Usposobljenost za izdelavo dokumentacije in izvajanje del po ASME standardih 
 • Poznavanje in uporaba standarda 10CFR 50.59 Safety Screening and Safety Evaluation Process Performance 
 • Poznavanje in uporaba standarda 10CFR 50 Appendix B 
 • Usposobljenost iz radiološke zaščite 
 • Usposobljenost iz koordinacije in vodenja del v nuklearni elektrarni 
 • Usposobljenost za vodenje del pogodbenih izvajalcev v času remontov v nuklearni elektrarni 
 • Usposobljenost iz projektnega vodenja 
 • Usposobljenost iz poznavanja standarda ISO 9001:2015 
 • Usposobljenost za notranjo presojo ISO 9001:2015 
 • Poznavanje in uporaba programskih orodij AutoPLANT, AutoPIPE, AutoCAD in PlantFLOW 
 • Poznavanje osnov tehnologije jedrskih elektrarn 
 • Specialistična znanja s področja tehnologije jedrskih elektrarn 
 • Usposobljenost za izdelavo statičnih in dinamičnih analiz jeklenih konstrukcij Dlubal Rstab6 
 • Usposobljenost za 3D konstruiranje jeklenih konstrukcij

AutoCad AutoCad Raster DesignAC electrical logo RSTAB ETAP
Tower Brez naslova  ProSteel AutoPIPE 

AutoPlLANT