Kako zagotavljamo kakovost?

Projekte izvajamo kakovostno in prilagodljivo potrebam odjemalcev. Spodbujamo inovativnost vsakega posameznika v družbi in vedno prisluhnemo spoznanjem odjemalcev. S skupinskim delom gradimo na sinergiji in multidisciplinarnih znanjih. Ključna usmeritev vseh zaposlenih v družbi je osvajanje novih znanj, zato z intenzivnim usposabljanjem in vključevanjem zunanjih strokovnjakov zagotavljamo visoko pripravljenost pri izvajanju najzahtevnejših projektov in storitev kar dokazujemo s pridobljenimi certifikati. Naša politika kakovosti je na ogled tukaj.
 

Certifikati

10CFR50, App.B in ASME NQA-1:2008

Zaradi izvajanja storitev za jedrske objekte, smo zakonsko zavezani k vzpostavitvi in vzdrževanju sistema kakovosti v skladu z zakonodajo, ki velja za jedrske objekte in bazira na ameriški zakonodaji - 10CFR50, App.B.

Podrobnejše opredelitve navedenih zakonskih zahtev so v standardu NQA-1, ki ga pripravlja zveza strojnih inženirjev ZDA-ASME.
Iz obeh izhaja osemnajst zahtev, katerim sledimo in dosegamo visoko kakovost storitev za jedrsko industrijo.

image0011

 

 

 

IAEA-GSR Part 2

V letu 2013 smo v naš sistem vodenja kakovosti vpeljali tudi zahteve IAEA standarda GS-R3. S tem smo dodali poudarke na varnost ljudi in opreme v jedrskih aplikacijah. 

 

NP-090-11

Ruski standard kakovosti povezan z izgradnjo, obratovanjem in vzdrževanjem jedrskih elektrarn.

  

ISO 9001:2015
V letu 2003 je naša organizacija prvič prejela ISO 9001 certifikat slovenske veje mednarodne akreditacijske hiše Bureau Veritas. Od tedaj je naš sistem vodenja kakovosti rasel in bil nenehno izboljševan, da bi našim strankam zagotovili najboljšo kakovost storitev projektiranja in inženiringa. 
 
ISO 14001:2015
Z zavedanjem vplivov in skrbjo za okolje, smo se v organizaciji odločili uvesti sistem za ravnanje z okoljem po standardu ISO 14001. Opis in poslanstvo naše skrbi za okolje izražamo z okoljsko politiko.
Boniteta odličnosti
Ker smo uspeli na dnevni ravni uspešno izkazovati odličnost poslovanja 365 dni v letu, že več let zapored, smo prejemniki certifikata bonitetne odličnosti AAA, po metodologiji švedske mednarodne skupine Bisnode.
ISO9001 2015 slo
 
ISO14001 2015 slo