Zamenjava sistema hlajenja kritičnih komponent

V skladu z zahtevami naročnika NEK, smo izdelali projektno dokumentacijo za zamenjavo hladilnih enot (chillerji) v CZ sistemu. Ti so namenjeni dobavi hladilne vode za HVAC sistem (Heating, Ventilation and Air-Conditioning System) v glavni kontrolni sobi.

Projekt je rešitev zahteve Montrealskega protokola iz leta 1987, ki v zvezi z zaščito ozonskega plašča opredeljuje, da se freonski hladilniki zamenjajo s sodobnimi ekološkimi mediji. Zaradi tega so izbrane zračne hladilne enote, ki tudi rešijo težavo nabiranja nečistoč v starem hladilnem sistemu, saj je prejšnji sistem uporabljal vodo iz reke Save.

slika_16.jpg

Slika 1: 3D prikaz CZ sistema znotraj CB 

Proizvajalec izbranih hladilnih enot je AAF/McQuay in ima oznako ALS »E« XE 196.2 ST 134. Hladilna enota ima hladilno moč 200 ton, oziroma 700 kW. Vgrajene bodo tri enote. Dve sta na ločenih varnostnih zbiralkah, tretja pa ima možnost priklopa na zbiralki ostalih dveh. V izdelavo projekta je bila vključena tudi izdelava gradbene dokumentacije za seizmične temelje pomožne zgradbe (AB) in tri zaščitne zidove. Narejen je bil načrt in napetostna analiza za konstrukcijo cevovodov z uporabo licencirane programske opreme AUTOPipe. Izdelani so bili seizmični izračuni jeklene konstrukcije ter spremembe električnega napajanje s separacijo varnostnih zbiralk. V sklopu modifikacije električnega dela je bilo tudi avtomatsko krmiljenje in prenapetostna zaščita.

slika_17.jpg

Slika 2: 3D prikaz CZ sistema zunaj CB stavbe

Projekt ima še posebno težo, saj je sistem hlajenja (CZ) v varnostnem razredu (Nucler Safety Related), kar pomeni, da so kriteriji pri takšnem sistemu dosti višji kot pri nevarnostnem razredu. Zaradi omenjenega je tudi izdelava projekta dosti zahtevnejša.

                                                                         Vodja projekta: Mladen Debeljak, univ.dipl.inž.str.